Sunny Hotel có hỗ trợ khách hàng đặt xe du lịch quanh Đảo.
 
Mọi thông tin liên hệ:
- (077) 399 90 99 - 399 45 49
- 0163 506 6959 Mr. Toàn